FabricAge

blog

stap 1: het concept FabricAge

de kracht & rijkdom van
age-generatie(s), ambacht & textiel

Binnen het label FabricAge staan cultuurparticipatie van senioren (55+), kennisoverdracht tussen verschillende generaties en 'vergeten' handwerktechnieken centraal. Het doel van FabricAge is het produceren van kwalitatief hoogstaande textielcreaties, die ontworpen zijn op basis van individuele wensen van opdrachtgevers en vormgegeven zijn vanuit de visie van talentvolle ontwerpers. Vervaardigd door ambacht-experts en vol trots collectief gecreëerd door de senioren-community. Elk werk wordt op maat gemaakt en geeft de deelnemers de mogelijkheid om een uitdagende, educatieve, maatschappelijke en creatieve ervaring op te doen en daarnaast bij te dragen aan een bijzonder eindresultaat. Dit kan variëren van een spraakmakend textiel kunstobject en een in het oog springend wandkleed tot decoratieve bank- en kussenelementen. Geschikt voor bijvoorbeeld horeca, winkels, particulieren en culturele instellingen.
 
Parallel aan (het in kaart brengen van) het eerste FabricAge maakproces wordt het businessplan ontwikkeld dat ten grondslag ligt aan het voortbestaan van het initiatief als een sociale onderneming. Gezien de al getoonde interesse vanuit externe partijen streven initiatiefnemers FASHIONCLASH en Tout Maastricht ernaar om voor minstens één externe opdrachtgever een aanvullende FabricAge creatie te realiseren in 2017.

Jaap van Royen, stichting Tout Maastricht & mede-initiatiefnemer FabricAge: “Niet alleen het succes van LET’S (AD)DRESS THE PEOPLE, maar ook eigen onderzoek (2016) toont aan dat er bij senioren de behoefte bestaat om zich creatief te ontplooien en culturele activiteiten te ondernemen. We zien daarbij kunst en cultuur als sociale verbindingsfactor. Anderzijds willen we ook de talenten van senioren opsporen en samen met talent van jongere generaties inzetten voor de maatschappij. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen deelnemen en delen. Op deze wijze krijgen senioren waardering en de gelegenheid hun kennis en vaardigheden over te dragen aan de jongere generatie, wat tevens bijdraagt aan het behoud van kennis omtrent ‘oude’ ambachten, handwerktechnieken en (im)materieel erfgoed. FabricAge stelt ons optimaal in staat om dit te realiseren én door middel van actieve (cultuur)participatie het welbevinden en het gelukkig ouder worden van senioren in Maastricht te bevorderen.”

Jessie Beurskens